CIGRÉ po CIGRÉ-ju 2004
GZS, Ljubljana
8. november 2004

CIGRÉ po CIGRÉ-ju 2006
BTC, Ljubljana
16. november 2006

CIGRÉ po CIGRÉ-ju 2008
GZS, Ljubljana

CIGRÉ po CIGRÉ-ju 2010
GZS, Ljubljana

CIGRÉ po CIGRÉ-ju 2012

CIGRÉ po CIGRÉ-ju 2014
Hotel Union, Ljubljana
7. oktober 2014

1. Uvodno predavanje(predsednik Slovenskega združenja CIGRÉ-CIRED, mag. Krešimir Bakič)

2. OMIZJE 1 Študijski komiteji  A in B
D. Polak (SEL): A1-Rotirajoči električni stroji
T. Gradnik (EIMV): A2-Transformatorji
M. Babuder (EIMV): A3-Visokonapetostna tehnika
M. Keršnik (Elektro Ljubljana): B1-Kablovodi
K. Bakič (ELES): B2-Nadzemni vodi,

3. OMIZJE 2 Študijski komiteji  C in D
S. Jamšek (ELES): C1-Razvoj in ekonomija sistemov
J. Kosmač (ELES): C2-Vodenje in obratovanje sistemov
A. Kregar (ELES): C3-Okoljska problematika sistema
B. Blažič (UL – FE): C4-Tehnične značilnosti sistema
M. Končan-Gradnik (EIMV): D1-Materiali in nove tehnike preizkušanja.

4. Razprava