Loading Dogodki

« All Events

BEDJANIČEVE NAGRADE 2018 – VABILO ZA PRIJAVE

13. decembra

RAZPIS 

48. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike

Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2017 do 1. oktobra 2018.

Izbrane in podeljene bodo nagrade (bruto zneski):

  • ena nagrada za doktorsko disertacijo v višini 1000
  • do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra v višini 500

Predloge za razpisane nagrade posredujejo fakultete, in sicer le za tiste kandidate, ki so svoje delo zagovarjali v obdobju skladno z razpisom. Predlogu mora biti priložena doktorska disertacija oziroma magistrsko delo ter kratek povzetek dela, oboje v fizični in elektronski obliki.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2018 do vključno 30. oktobra 2018.

Predlog mora vsebovati točen naslov kandidata, njegov e-naslov ter ime in priimek mentorja in somentorja, uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade. Nagrajenih del komisija ne vrača. Vrnejo se samo nenagrajena dela.

Nagrade bodo podeljene v decembru 2018. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Prijave oziroma predloge s prilogami posredujte na naslov:

Dr. Zvonko Toroš

Predsednik komisije za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED

Tehnološki park 20

1000 Ljubljana

Nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

 

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije se podeljujejo od leta 1970 dalje. V skoraj petih desetletjih podeljevanja je Nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre ter ljubljanske in mariborske univerze. V letu 2009 je sponzorstvo Nagrade prevzelo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED in v sodelovanju z obema slovenskima elektrotehniškima fakultetama, Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, ohranilo njeno kontinuiteto.

O prof. Vratislavu Bedjaniču

Med tehniškimi strokovnjaki uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču – ustanovitelju in direktorju prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani. Prof. Bedjanič je l. 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil nato l. 1940 imenovan za docenta na ljubljanski Univerzi. Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je že l. 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije: med drugim tudi Iskre v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov je osebno sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov – TELA v Ljubljani. Od ustanovitve 29. junija 1949 jo je vodil kot poslovni in strokovni direktor celo desetletje do njegove prezgodnje smrti, ki ga je doletela na poslovnem potovanju. Kot zaslužnemu Slovencu in uglednemu strokovnjaku mu je bil ob 29. podelitvi nagrade in 40-letnici njegove smrti, 15. decembra 1999 odkrit doprsni kip v parku Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Pomen in ugled strokovne nagrade

Z namenom, da se ohranja lik univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika in hkrati tudi vzpodbuja diplomante, magistrante in doktorante v uporabno usmerjene raziskave s področja avtomatizacije, je Iskra na predlog pobudnika memoriala in enega prvih Bedjaničevih sodelavcev, prof. dr. Antona Ogorelca, leta 1970 osnovala Nagrado in sklad. Njene identitete pa niso razvijali samo ustanovitelji, temveč tudi nagrajenci s svojimi deli in rezultati. Komisija, ki ji je v celotnem obdobju delovanja vse do leta 2012 predsedoval zaslužni profesor dr. Anton Ogorelec, je vsa obdobja ohranjala zahtevne in selektivne kriterije s ciljem, da vsa nagrajena dela poleg visoke raziskovalno strokovne relevantnosti, izkazujejo tudi dosledno naravnanost v gospodarsko uporabnost rezultatov. Z letom 2013 je vodenje komisije prevzel dr. Zvonko Toroš. Vključno z letom 2017 je bilo podeljenih 291 nagrad, od tega 165 nagrajencem iz ljubljanske, 62 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za 55 doktoratov znanosti, 90 magistrskih nalog in 146 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, ki nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, predvsem distribucijskega elektroenergetskega sistema, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

 

Podrobnosti

Datum:
13. decembra
Kategoriji dogodka:
,