Loading Dogodki

« All Events

 • Gledate pretekli dogodek.

PODAJTE SVOJE PREDLOGE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE, KI BODO PODELJENE NA 14. KONFERENCI SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV

20. oktobra, 2018

PREDLOGI ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Na letošnji 14. konferenci slovenskih elektroenergetikov bomo podelili priznanja za dosežke v elektroenergetiki. Vse člane združenja CIGRE-CIRED vabimo, da podajo predloge tako, da izpolnijo spodnje obrazce.

 

Individualna priznanja:

 • Priznanje za življenjsko delo
 • Plaketa CIGRE ali Plaketa CIRED (za delo v slovenskem elektrogospodarstvu, v Združenju CIGRE-CIRED in mednarodnih organizacijah CIGRE oz. CIRED)
 • Priznanje za dolgoletno uspešno delo v slovenskem elektrogospodarstvu
 • Pohvale za uspešno izvedene projekte in delo v Združenju CIGRE-CIRED v zadnjih 2 letih
 • Pohvala za novinarja, ki je dejavno prispeval h promociji elektroenergetike v medijih

Kako podati predlog za priznanje:

 • Predlagatelji priznanj so lahko le člani strokovnega Združenja CIGRE‐CIRED, kolektivni (podjetja) in individualni člani.
 • Predlagatelji morajo podati kratko obrazložitev, zakaj predlagajo določeno osebo in za katero priznanje.
 • Oseba predlagana za priznanje je lahko kdorkoli, ki izpolnjuje kriterije po Pravilniku za priznanja. Članstvo v združenju CIGRE-CIRED ni pogoj!
 • Do 15. aprila 2019 izpolnite spodnji obrazec z naslovom “Predlog za individualno priznanje” in ga pošljite na info@cigre-cired.si

 

Priznanje za kolektivnega člana: Nagrada za trajnostni razvoj “LIPA”

(Letos se podeljuje prvič!) Priznanje dobi podjetje (kolektivni član), ki je v zadnjih 2 letih uspešno izvedlo projekt na področju elektroenergetike, ki je prispeval h trajnostnemu razvoju in zmanjšanju izpustov CO2.

Pogoji, ki jih mora predlagano podjetje izpolnjevati:

 • Podjetje, ki je predlagano, mora biti kolektivni član Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE in CIRED vsaj zadnji dve leti pred kandidaturo. Seznam podjetij, ki so kolektivni člani združenja zadnji dve leti najdete tukaj
 • Podjetje pri svojem delu sodeluje pri proizvodnji, prenosu, distribuciji, oskrbi, trgovanju z električno energijo ali pri svojem delu trži nove tehnologije, orodja in metode za trajnostni razvoj.

Kdo lahko predlaga podjetje:

 • Podjetje – kolektivni član Združenja ali tudi kateri koli član Združenja CIGRE-CIRED, ki lahko predlaga svoje ali neko drugo podjetje.

Kaj so ključni elementi pri vrednotenju kandidatov:

 • V predloženem projektu ali več projektov, ki kandidirajo za nagrado, je pomembno, da je zaključen pred zaključkom tekočega natečaja in da ima čim več prispevkov izboljšanja trajnostnega razvoja. Ti prispevki izboljšanja so npr.:
  • zmanjševanje izgub novega DV, TR in drugih elementov ter s tem zmanjševanje TGP (ali CO2), kar naj bo eksplicitno navedeno za vsak projekt;
  • povečanje učinkovitosti procesa proizvodnje električne energije z eksplicitno navedbo podatkov o prihrankih;
  • izbor nove tehnologije, ki zmanjšuje hrup, ali druge okolju prijazne trajnostno naravnane tehnologije.

Kako predlagati podjetje:

 • Do 15. aprila 2019 izpolnite spodnji obrazec z naslovom “Predlog za priznanje LIPA” in ga pošljite na info@cigre-cired.si

 

Dokumenti – predlogi za priznanja:

Predlog za individualno priznanje

Predlog za priznanje LIPA

 

Več o priznanjih Združenja in pravilih podeljevanja si lahko preberete v statutu Združenja CIGRE-CIRED (sekcija IV. PRIZNANJA, 12. člen) in v Pravilniku o priznanjih. Statut združenja CIGRE-CIRED

Podrobnosti

Datum:
20. oktobra, 2018
Kategorija Dogodka: