Knjiga »ELEKTRIČNI SERVO POGONI« avtorjev prof. V. Ambrožiča in
P. Zajca, z Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko.

 

Načrtovanje in izvedba električnih servo pogonov postaja zaradi naraščajočih zahtev po dinamiki in energijskem izkoristku, ki smo jim priča v sodobnih industrijskih procesih in na področju e-mobilnosti, vse kompleksnejše ter posledično nepredstavljivo brez poznavanja osnovnih in poglobljenih interdisciplinarnih znanj. Najosnovnejša so pregledno in analitično predstavljena v desetih poglavjih, v katerih so uvodoma opisane osnovne zakonitosti mehanike rotacijskih teles kot enega izmed prevladujočih načinov gibanja v električnih servo pogonih. Osrednji in najobsežnejši sklop knjige podaja fizikalno sliko treh osnovnih električnih strojev in njihovih za servo pogone primernejših izpeljank. Fizikalne slike le-teh so dopolnjene s podrobno matematično analizo, katere cilj je načrtati visoko-dinamični simulacijski model stroja. Slednje je zaradi obravnave različnih strojev storjeno z vpeljavo enotnega pristopa k matematičnemu modeliranju, tj. z vpeljavo prostorskega vektorja, ki s svojimi prednostmi močno presega okorno in na stacionarna obratovalna stanja omejeno (skalarno) modeliranje stroja in pogona s t. i. fazorji. Primerjava različnih regulacijskih pristopov je natančneje opisana na primeru osnovnih ter avtorskih pristopov. Sklop poglavij, posvečen modeliranju in regulaciji strojev, je dopolnjen z opisom najpogostejših pretvorniških naprav, ki s spreminjanjem pretoka energije omogočajo delovanje elektromehanskega dela servo pogona. Obrazložene so osnovne in moderne topologije enosmernih presmernikov, usmernikov in razsmernikov ter tudi vloga njihovih sestavnih komponent. Na primeru t. i. frekvenčnega pretvornika so opisani kvarni povratni vplivi tovrstnega obratovanja na distribucijsko omrežje in električni stroj. Vsebino knjige zaokrožuje poglavje o komponentah za merjenje električnih in neelektričnih veličin, ki nastopajo vzdolž celotne verige energijske pretvorbe v sodobnem servo pogonu. Knjiga obsega 496 strani.

Založnik knjige je slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ – CIRED, ki spodbuja in neguje razvoj slovenskega tehničnega izrazoslovja in novih znanj potrebnih za prehod v nizko-ogljično družbo, kjer bo elektrika in z njo električni pogoni odigrala ključno tehnološko vlogo v številnih aplikacijah.

Kontaktni naslov založnika:

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED
Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana
Mag. Krešimir Bakič
Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Elektronska naslova avtorjev:

prof. Vanja Ambrožič: vanja.ambrozic@fe.uni-lj.si
izr. prof. Peter Zajec: peter.zajec@fe.uni-lj.si