Poročilo s sestanka študijskega komiteja B2 in C3 dne 8. 3. 2019

21. redni skupni sestanek Študijskih komitejev CIGRE ŠK B2 – NADZEMNI VODI in CIGRE ŠK C3 – OKOLJSKA PROBLEMATIKA je potekal v petek, dne 8. marca 2019 s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih ELES-a, sejna soba 104,  TSEB Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani.

 

Zapisnik sestanka najdete TUKAJ.

V predstavitvah najdete več informacij na temo:

  • Poročilo o delu ŠK B2 v letih 2017 in 2018
  • Predstavitev aktivnosti mednarodnega ŠK B2
  • Poročilo s 47. konference CIGRE Pariz 2018
  • Poročilo rednih mednarodnih sestankov delovnih skupin
  • Poročilo in zaključki s 13. konference slovenskih energetikov
  • Predstavitev aktivnosti mednarodnega ŠK C3
  • Poročilo s 47. konference CIGRE Pariz 2018
  • Poročilo rednih mednarodnih sestankov delovnih skupin
  • Priprave za 14. konferenco slovenskih elektroenergetikov CIGRECIRED v letu 2019 s prednostnimi temami ŠK CIGRE C3

Predstavitve si lahko ogledate v naslednjih povezavah:

1.1_UVOD

1.2_SREČKO LESJAK

2._VIKTOR LOVRENČIČ

3_ANA LOVRENČIČ

4_VIKTOR LOVRENČIČ – KREŠIMIR BAKIČ

5_VIKTOR LOVRENČIČ – KREŠIMIR BAKIČ

6_ALEŠ KREGAR