Loading Dogodki

« All Events

  • Gledate pretekli dogodek.

RAZPIS 49. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA 2019

30. oktobra, 2019

RAZPIS

49. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

 

za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike.

 

 

Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2018 do 1. oktobra 2019.

 

Izbrane in podeljene bodo nagrade (bruto zneski):

  • ena nagrada za doktorsko disertacijo v višini 1000 €,
  • do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra v višini 500 €.

 

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2019 do vključno 30. oktobra 2019.

Predloge za razpisane nagrade posredujejo fakultete, in sicer le za tiste kandidate, ki so svoje delo zagovarjali v obdobju skladno z razpisom.

Predlog mora vsebovati:

  • točen naslov kandidata
  • njegov elektronski naslov
  • ime in priimek mentorja in somentorja
  • uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade
  • spletno mesto, kjer je delo objavljeno (le v primeru, da je delo javno objavljeno)

Predlogu mora biti priloženo:

  • doktorska disertacija ali magistrsko delo (v fizični in elektronski obliki)
  • kratek povzetek dela

Nagrajenih del komisija ne vrača. Vrnejo se samo nenagrajena dela, po slovesni podelitvi nagrad, predlagatelju-pristojni fakulteti.

Nagrade bodo podeljene v decembru 2019. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.

 

Predloge pošljite na naslov:

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Tehnološki park 20

1000 Ljubljana

 

 

 

 

O PROFESORJU BEDJANIČU IN NAGRADAH

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije se podeljujejo od leta 1970 dalje. V oseminštiridesetih letih podeljevanja je Nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre, ljubljanske in mariborske univerze ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED. V letu 2009 je sponzorstvo Nagrade prevzelo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED in v sodelovanju z obema slovenskima elektrotehniškima fakultetama ohranilo njeno kontinuiteto.

Med tehniškimi strokovnjaki uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču-ustanovitelju in direktorju prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani. Prof. Bedjanič je l. 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil nato l. 1940 imenovan za docenta na ljubljanski Univerzi. Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je že l. 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije: med drugim tudi Iskre v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov je osebno sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov-TELA v Ljubljani. Od ustanovitve 29. junija 1949 jo je vodil kot poslovni in strokovni direktor celo desetletje do njegove prezgodnje smrti, ki ga je doletela na službeni poti. Kot zaslužnemu Slovencu in uglednemu strokovnjaku, mu je bil ob 29. podelitvi nagrade in 40-letnici njegove smrti, 15. decembra 1999 odkrit doprsni kip v parku Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Z namenom, da se ohranja lik univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika in hkrati tudi vzpodbuja diplomante, magistrante in doktorante v uporabno usmerjene raziskave s področja avtomatizacije, je Iskra na predlog pobudnika memoriala in enega prvih Bedjaničevih sodelavcev, prof. dr. Antona Ogorelca, leta 1970 osnovala Nagrado in sklad. Njene identitete pa niso razvijali samo ustanovitelji, temveč tudi nagrajenci s svojimi deli in rezultati. Komisija, ki ji je v obdobju delovanja vse do l. 2012 predsedoval zaslužni profesor dr. Anton Ogorelec, je vsa obdobja ohranjala zahtevne in selektivne kriterije s ciljem, da vsa nagrajena dela poleg visoke raziskovalno strokovne relevantnosti, izkazujejo tudi dosledno naravnanost v gospodarsko uporabnost rezultatov. Z letom 2013 je vodenje komisije prevzel dr. Zvonko Toroš. Vključno z letom 2018 je bilo podeljenih 294 nagrad-od tega 166 nagrajencem iz ljubljanske, 64 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za: 56 doktoratov znanosti, 90 magistrskih del (znanstveni magisterij), 9 magistrskih del po bolonjskem programu in 139 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

 

 

 

 

 

Podrobnosti

Datum:
30. oktobra, 2019
Kategorije dogodka:
, ,