Nove delovne skupine CIGRE potrjene avgusta 2018

Tehniški komite mednarodne CIGRE je avgusta 2018 potrdil odprtje novih delovnih skupin:

Slovenski predstavniki študijskih komitejev bodo v nadaljevanju lahko predlagali člane delovnih skupin ter mlade člane, ki bodo v svojim sodelovanjem lahko strokovno podprli razvoj omenjenih področij.