Nove delovne skupine CIGRE potrjene julija 2018

Tehniški komite mednarodne CIGRE je julija 2018 potrdil odprtje novih delovnih skupin:

Slovenski predstavniki študijskih komitejev bodo v nadaljevanju lahko predlagali člane delovnih skupin ter mlade člane, ki bodo v svojim sodelovanjem lahko strokovno podprli razvoj omenjenih področij.

PRIJAVA NA KONFERENCO ZA ŠTUDENTE IN MLADE INŽENIRJE CIGRE


MOSKOVSKI INŠTITUT ZA ELEKTROENERGETIKO IN SEKCIJA MLADIH NK CIGRE RUSIJA VABITA ŠTUDENTE IN MLADE INŽENIRJE NA MEDNARODNO ZNANSTVENO IN TEHNIČNO KONFERENCO NA TEMO

“RELAY PROTECTION AND AUTOMATION”


POMEMBNI DATUMI

PRIJAVE IN ODDAJA REFERATOV 15.5.2018
OBJAVA SPREJETJA REFERATOV 1.7.2018
ROK ZA PLAČILO KOTIZACIJE 1.8.2018
OTVORITEV KONFERENCE 27.9.2018

INFORMACIJE O KONFERENCI IN PRIJAVI IN ODDAJI REFERATA DOBITE TUKAJ.

STROKOVNI POSVET “INFORMACIJSKA VARNOST V ELEKTROENERGETIKI” USPEŠNO ZAKLJUČEN. KAKŠNI SO BILI ZAKLJUČKI?

Strokovni posvet “Informacijska varnost v elektroenergetiki”, ki je potekal v sredo 17.10.2018 med 8:30 – 16:00 na lokaciji: Tehnološki park 19, v predavalnicah v stavbi B je uspešno zaključen.

Varnost informacijskih sistemov in z njim povezanih elementov v elektroenergetskem sektorju postaja vsak dan bolj pomembno področje. Zanimanje za to temo se je še posebej povečalo po dogodkih decembra 2015, ko so se zgodili kibernetski vdori v SCADA sisteme ukrajinskih elektrodistributerjev. Za zaščito pred neželjenimi vdori strokovnjaki vsak dan iščejo nove rešitve in pristope ne samo po svetu ampak tudi v Sloveniji. Na strokovnem posvetu “Informacijska varnost v elektroenergetiki” smo širši elektroenergetski javnosti predstavili vsakdanje grožnje s katerimi se srečujejo elektroenergetska podjetja, nove tehnologije na tem področju, prakse uporabnikov, vzpostavitve elementov kibernetske varnosti in še mnogo več.

Posvet je zajemal tri vsebinske sklope:

 • Predavanja s strani slovenskih inštitucij zadolženih za informacijsko varnost.
 • Predavanja iz vidika elektroenergetskih podjetij v povezavi s kibernetsko varnostjo in pametnimi omrežji.
 • Predavanja s strani podjetij, ki razvijajo in ponujajo rešitve s področja kibernetske varnosti.

Posvet smo sklenili z okroglo mizo, na kateri so sodelovali vodilni strokovnjaki s področja informacijske varnosti v Sloveniji.

 

PREDSTAVITVE PREDAVATELJEV

Na dogodku so predavatelji predstavili svoje poglede na informacijsko varnost v elektroenergetiki. Njihova predavanja lahko dobite v PDF obliki na spodnjih povezavah:

Predavanja v inštitucionalnem sklopu:

Zakon o informacijski varnosti – naš pogled – Gorazd Božič (SI-CERT)

Model za vrednotenje kibernetske varnosti C2M2 – Janez Stergar (Agencija za energijo)

Obravnava kibernetske varnosti v elektroenergetskih sistemih v delovni skupini CIGRE WG D2.46 – Janko Kersnik (SmartCom)

Predavanja v elektroenergetskem sklopu:

IT/OT Skupaj varna in razpoložljiva – Alenka Kolar (Elektro Ljubljana)

Koncepti zagotavljanja kibernetske varnosti v procesnih sistemih – Andrej Matko (ELES)

Dostop do virov na podlagi vlog in upravljanje – Janez Bartol, Andrej Souvent (EIMV)

Predavanja v industrijskem sklopu:

Varnostno operativni center (VOC) za energetski sektor  – Ciril Kafol (Informatika d.d.)

Designing Networks towards safety & security – Dominique Verhulst (Nokia)

Specifike kibernetske varnosti v energetskih podjetjih del 2 – Marko Zavedlav (Unistar PRO), Uroš Majcen (S&T)

OCKV, kaj smo se do sedaj naučili – Metod Platiše (Telekom Slovenije)

Zaključki in povzetek dogodka:

Zaključki – Peter Ceferin (SmartCom)

 

 


GALERIJA SLIK

Avtorja slik sta Jakomin Miroslav (Naš Stik) in Leon Maruša (EIMV).


Zahvaljujemo se sponzorjem dogodka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeležba za člane Združenja CIGRE-CIRED Slovenija je brezplačna! Število mest je omejeno, za udeležence dogodka je prijava obvezna.

 

Kotizacija za dogodek (vključuje DDV):
–          Za člane brezplačna
–          Za nečlane 100 EUR
–          Za študente nečlane: 50 EUR

Kotizacija vsebuje:
–          Bogat strokovni program
–          Pogostitev med odmori in kosilo
–          Promocijski material sponzorjev

Parkiranje na kraju dogodka je možno v Tehnološkem parku pred stavbama B in C ter na makedamskem parkirišču nasproti Tehnološkega parka čez cesto.

 


PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA

8.00-8.30

Registracija udeležencev

8.30-8.35

Otvoritev in napoved vsebine

Peter Ceferin,
predsednik ŠK D2 CIGRE CIRED

8.35-8.40

Uvodni nagovor

mag. Marko Hrast,
Predsednik slovenskega združenja CIGRE CIRED

Uvodni nagovor predsednika slovenskega združenja CIGRE CIRED.

8.40-9.10

Pogled na kibernetsko varnost v elektroenergetiki z vidika vladnih institucij

Gorazd Božič,
SI CERT

9.10-9.40

Model za vrednotenje kibernetske (informacijske) varnosti

dr. Janez Stergar,
Agencija za energijo
Sektor za razvoj in monitoring trga

V vmesnem poročilu Evropski komisiji, decembra 2017, je delovna skupina za pametna omrežja (SGTF EG2) v okviru kibernetske varnosti identificirala tudi področje vrednotenja zrelosti kibernetske varnosti v elektroenergetiki. V tem kontekstu pripravlja SGTF EG2 evropski model za vrednotenje zrelosti kibernetske varnosti, ki bo zelo verjetno del novih omrežnih pravil v energetskem sektorju, ki bodo dopolnjevala direktivo NIS. Podoben model za vrednotenje zrelosti implementacije kibernetske varnosti (C2M2) se uporablja v sektorjih izvajalcev bistvenih storitev v Združenih državah. V tem prispevku bomo pregledno izpostavili bistvene značilnosti takega modela.

9.40-10.05

Obravnava kibernetske varnosti v elektroenergetskih sistemih v delovni skupini CIGRE WG D2.46

Janko Kersnik,
Smart Com d.o.o.

Predavanje bo podalo namen in smernice, ki jih obravnava delovna skupina WG D2.46 (Cybersecurity: future threats and impact on Electric Power Utility organizations and operations) v okviru študijskega komiteja D2 (Information systems and telecommunication) krovne organizacije CIGRE iz Pariza. Predstavljena bodo dosednja izhodišča in nadaljnje usmeritve, ki jih skupina obravnava.

10.05-10.30

Odmor

10.30-11.00

Koncepti zagotavljanja kibernetske varnosti v procesnih sistemih


Andrej Matko,
ELES

Predavanje bo usmerjeno v predstavitev ključnih konceptov delovanja procesnih sistemov in njihove kibernetske varnosti v informacijski dobi. Uvodoma bo predstavljenih nekaj dejanskih napadov, ki so se zgodili pred kratkim. Pojasnjeni bodo mehanizmi, ki so bili uporabljeni v napadih in kaj se je kibernetska skupnost iz njih naučila. Sledila bo razlaga kakšne koncepte varovanja je smiselno uporabiti za napade različnih izvorov, motivov in vektorjev.

11.00-11.30

IT/OT – izzivi na področju varnosti

dr. Alenka Kolar,
Elektro Ljubljana

Predavanje bo podalo značilnosti pristopov pri uvajanju informacijske varnosti v IT okoljih ter OT okoljih elektrodistribucijskih podjetij, izzive pri zagotavljanju varnosti v obeh segmentih ter kako se z vidika kibernetske varnosti odzvati pri povezovanju obeh segmentov.

11.30-12.00

Dostop do virov na podlagi vlog in upravljanje identitet

Janez Bartol, Andrej Souvent,
Elektroinštitut Milan Vidmar

Danes je praktično vsak aktiven deležnik elektroenergetskega sistema (EES) povezan v nek informacijski sistem. Vsi ti deležniki tudi aktivno sodelujejo v teh informacijskih sistemih, bodisi kot izvori bodisi ponori raznih informacij. Vsaka informacija predstavlja tudi določen nivo tveganja za informacijsko varnost in posledično kvaliteto storitev v okviru EES. Z druge strani, pa se iz neke centralne točke zagotavlja obratovanje, nadzor in vodenje elektroenergetskih sistemov, kjer posamezno funkcijo opravljajo drugi deležniki, bodisi ljudje ali pa zopet neki informacijski sistemi. Te funkcije lahko prav tako razdelimo na različne nivoje, ki na drugi strani prestavljajo različne nivoje tveganj za informacijsko varnost in posledično kvaliteto storitev v okviru EES, katerega deležniki so.

V upravljanju varnosti je priporočljivo vključiti standardizirane metodologije v vse procese izvajanja storitev EES. Ena od takih metodologij je nadzor dostopnih pravic z vlogami po standardu IEC 62351-8 (Role-Based Access Control – RBAC). Njej vzporedna pa je metodologija upravljanja z identitetami. Ta je standardizirana v standardu ISO/IEC 24760-1,2,3 (Identity Management – IdM).

Obe metodologiji bomo pojasnili in podprli s primeri iz prakse in pokazali njuno medsebojno povezanost ter povezanost z zagotavljanjem informacijske varnosti.

12.00-13.00

Odmor za kosilo

13.00-13.45

Specifike kibernetske varnosti v energetskih podjetjih

dr. Ciril Kafol, Marko Zavadlav, Uroš Majcen,
Informatika d.d., UnistarPro, S&T

Predavanje podaja ključne značilnosti zagotavljanja kibernetske varnosti, kako zagotoviti doseganje zaželjenega nivoja varnosti, opredeljuje metodologijo pristopa pri izgradnji varnostno operativnega centra za sektor energetike in opisuje VOC (Varnostno Operativni center) na Informatiki d.d.

13.45-14.15

Nokia’s view on cyber security in power utilities (predavanje bo v angleščini)

Dominique Verhulst,
Nokia

Nokia je eden vodilnih globalnih ponudnikov informacijsko komunikacijskih sistemov za elektroenergetske sisteme. Sodeluje pri oblikovanju vodilnih tehnoloških rešitev na področju komunikacijskih sistemov za elektroenergetiko ter integriranih rešitev kibernetske varnosti za IKT infrastrukturo elektroenergetskih podjetij. Predavanje bo podalo pregled najsodobnejših tehnologij in rešitev kibernetske varnosti v IKT sistemih elektroenergetskih podjetij.

14.15-14.45

Operativni center kibernetske varnosti – kaj smo se do sedaj naučili

Metod Platiše,
Telekom Slovenije

Predavanje bo osvetlilo izkušnje pridobljene v operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije, kjer se je po letu dni obratovanja nabralo kar nekaj izkušenj. Le-te se lahko s pridom prenesejo tudi na področje zagotavljanja kibernetske varnosti v elektroenergetiki, kjer pa jih je seveda potrebno postaviti v kontekst tega sektorja.

14.45-15.45 Okrogla miza Sodelujejo:
– dr. Alenka Kolar (Elektro Ljubljana),
– dr. Janez Stergar (AzE)
– dr. Ciril Kafol (Informatika d.d.)
– Venčeslav Radi (SDH)
– dr. Miran Rošer, Elektro CeljeOkroglo mizo vodi Peter Ceferin, predsednik ŠK D2 CIGRE CIRED

 

 

4. SLOVENSKE KONFERENCE O VZDRŽEVANJU SE JE UDELEŽILO VEČ KOT 150 STROKOVNJAKOV. OGLEJTE SI ZAKLJUČKE KONFERENCE

DOGODEK ZAKLJUČEN


Galerija slik


Podelitev nagrade

Prof. dr. Jože Pihler je na konferenci prejel nagrado zaslužni član mednarodne CIGRE – CIGRE Distinguished Member. Čestitamo!

Referati in predstavitve

Vse povzetke, referate in predstavitve, ki so bile na konferenci lahko najdete v našem Arhivu Referatov tukaj. Za ogled vsebine morate biti prijavljeni v sistem!

Zaključki konference po sklopih so sledeči:

SK 1 – Tehnični predpisi, standardi, vplivi na kakovost električne energije

SK 2 – Vzdrževanje – teorija, optimizacija in terminologija

SK 3 – Vzdrževanje proizvodnih elektroenergetskih naprav

SK 4 – Vzdrževanje prenosnih elektroenergetskih naprav

SK 5 – Vzdrževanje distribucijskih elektroenergetskih naprav


4. slovenska konferenca o vzdrževanju v elektroenergetiki, je potekala v četrtek 15.11.2018 v hotelu Perla v Novi Gorici.

Strokovnjaki iz elektroenergetskega sektorja so v strokovnih referatih predstavili uveljavljene prakse in novosti o vzdrževanju elektroenergetskih naprav na nivoju prenosa, distribucije in proizvodnje električne energije.

PROGRAM KONFERENCE

Strokovni del konference bo potekal v petih sklopih:

SK-1 – TEHNIČNI PREDPISI, STANDARDI, VPLIVI NA KAKOVOST ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • kritični pregled obstoječe zakonodaje;
 • izrazoslovje v tehnični regulativi in zakonodaji;
 • uporaba in nadgradnja obstoječe zakonodaje;
 • zakonodaja in regulativa vzdrževanja (varnost in zdravje pri delu);

SK-2 – VZDRŽEVANJE – TEORIJA, OPTIMIZACIJA IN TERMINOLOGIJA

 • razvoj teorije vzdrževanja (RCM, diagnostika, statistika dogodkov, itd.);
 • informacijske tehnologije kot podpora vzdrževanju;
 • optimizacija;
 • tipizacija;

SK-3 – VZDRŽEVANJE PROIZVODNIH ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

 • dopolnitve Pravilnika o vzdrževanju s specifičnostmi proizvodnje;
 • diagnostika proizvodnih naprav;
 • vzdrževanje proizvodnih naprav;

SK-4 – VZDRŽEVANJE PRENOSNIH ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

 • statistika dogodkov, podatki o vzdrževanju in njihov prikaz;
 • diagnostika prenosnih naprav in podatkovna podpora aplikacijam v vzdrževanju;
 • vzdrževanje in obnove prenosnih naprav ter lastne rabe;
 • odprava posledic naravnih ujm na objektih prenosa;

SK-5 – VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKIH ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

 • informacijska tehnologija kot podpora vzdrževanju;
 • uporaba sodobne tehnologije pri pregledovanju nadzemnih vodov;
 • vzdrževanje distribucijskih naprav;

 

URNIK DOGODKA

Ura    Vsebina
8:30 – 9:00    Registracija in jutranja pogostitev
9:00 – 9:10    Otvoritev in uvodni nagovor
9:10 – 9:40    Uvodno predavanje
9:40 – 10:25    Predstavitev referatov v SK-1
10:25 – 10:40    Vabljeno predavanje “Graditev v luči nove regulative” – Ivan Leban
10:40 – 11:00    Dopoldanski odmor
11:00 – 12:00    Predstavitev referatov v SK-5
12:00 – 13:00    Predstavitev referatov v SK-2
13:00 – 14:30    Kosilo
14:30 – 15:30    Predstavitev referatov v SK-3
15:30 – 16:30    Predstavitev referatov v SK-4
16:30 – 17:00    Zaključki

 

Kotizacija za dogodek (vključuje DDV):
–          Za člane in študente: brezplačna
–          Za nečlane: 100 EUR

Kotizacija vsebuje:
–          Bogat strokovni program
–          Pogostitev med odmori in kosilo
–          Promocijski material sponzorjev

 

Uporabljeni vzorec članka in prezentacije za konferenco:

Predloga članek – 4. konf o vzd 2018

Predloga PPT – 4. konf o vzd 2018

 

 

Zahvaljujemo se sponzorjem dogodka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZŠLA SO SPOROČILA ŠT. 40 Z VABILOM NA 14. KONFERENCO V LAŠKO

Izšla so Sporočila št. 40. Oglejte si preliminarni program in prednostne teme za 14. konferenco slovenskih elektroenergetikov v Laškem, poročila iz Pariškega zasedanja CIGRE 2018, poročilo iz 2. konference SEERC 2018 v Kijevu in še mnogo več.

Sporočila najdete tukaj.

CIGRE simpozij Aalborg, Danska 2019

VABILO

Vabimo vas, da sodelujete na CIGRE simpoziju v Aalborgu, ki bo obravnaval vetrne elektrarne na morju, njihov izmenične in enosmerne povezave z elektroenergetskim omrežjem, stabilnost šibkih omrežij z velikim deležem vetrnih elektrarn, nadgradnja omrežij z izmeničnimi in enosmernimi povezavami, izmenjava podatkov med operaterji in problematika sprejemljivosti prenosne infrastrukture v javnosti.

Lokacija konference: Aalborg Congress & Culture Centre (uk.akkc.dk)

Podrobnejši opisi so na voljo na povezavi:  https://cigreaalborg2019.dk/

TEMA SIMPOZIJA

Več vetrnih elektrarn na odprtem morju – izzivi za prihodnje elektroenergetsko omrežje

(GOING OFFSHORE – Challenges of the future power grid)

POMEMBNI DATUMI

Sprejem povzetkov 28. september 2018
Potrditev povzetkov 19. oktober 2018
Sprejem referatov 18. januar 2019
Dokončna potrditev 12. april 2019

VODSTVO SEERC PREVZELA AVSTRIJA

V okviru kongresa Mednarodnega združenja CIGRE v Parizu je potekal sestanek vodstva naše regije CIGRE – skupine SEERC. Sestanek je bil uspešen.

Vodstvo SEERC je prevzela Avstrija, novi predsedujoči je g. Klemens Reich.

25. MEDNARODNA KONFERENCA CIRED, MADRID 2019

25.  MEDNARODNA KONFERENCA CIRED, MADRID 2019

 

CIRED SLOVENIJA vas vabi k udeležbi na mednarodni konferenci CIRED 2019, ki bo v Madridu.

 

POMEMBNI DATUMI:

ODDAJA POVZETKOV  14. SEPTEMBER 2018
OBVESTILO O SPREJETJU POVZETKA 13. NOVEMBER 2018
ODDAJA REFERATOV 14. JANUAR 2019

KAKO ODDATI POVZETEK

Povzetek dolg dve A4 strani (s slikami in tabelami) bo pregledala tehnična komisija in nacionalna komisija. Vsi avtorji bodo obveščeni do 13. novembra 2018. Avtorji potrjenih povzetkov lahko oddajo referat do 14. januarja 2019. Uporaba predloge CIRED je obvezna pri oddaji povzetka in je na voljo preko sledeče povezave: http://www.cired2019.org/images/template_abstract_CIRED2019.docx

 

Več informacij o konferenci lahko najdete na uradni strani konference:
https://www.cired2019.org.

 

 

Inovacija energetike ’18

Slovensko podjetje Prosperia d.o.o. pripravlja vodilno srečanje inovativnih z mednarodnimi gosti:

10. vodilno srečanje 
Inovacija energetike ’18
ki bo 10. oktobra na Brdu pri Kranju, Kongresni center Brdo.

3x premierno v Sloveniji: inspiracija – inovacija – prihodnost
Prvič v Sloveniji boste med drugim lahko prisluhnili neverjetnim dimenzijam trajnostne energetike in predstavniku največje energetske distribucijske družbe na svetu iz Kitajske, ki zaposluje skoraj toliko ljudi, kot je prebivalcev Slovenije, to je 1,72 milijona sodelavcev, oskrbuje 1,1 milijardo odjemalcev in pokriva 88% ozemlja Kitajske. Seznanili se boste tudi, kako uspevajo globalni inovativni zmagovalci in z vrhunsko inovacijo na področju trajnostne mobilnosti.

Več o dogodku izveste na spletni strani podjetja. Če potrebujete angleško verzijo, jo najdete na call for Presenters

Energetika in pravo: Edino stičišče za energetsko pravo v Sloveniji

Vabimo vas na dogodek, ki ga organizira podjetje Prosperia d.o.o.: Energetika in pravo: Edino stičišče za energetsko pravo v Sloveniji

Prijava na dogodek je do 16. novembra 2018 mogoča po nižji ceni.

Podrobne informacije o dogodku najdete v priponki tukaj ali na povezavi: http://www.prosperia.si/aktualno/