Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE ’17,

Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE ’17, 17. maja 2017, Brdo pri Kranju od 9. ure dalje. Specializirani energetski forum, kjer se boste seznanili z novostmi na področju obnovljivih virov za 2017 in 2018. Med drugim boste spoznali nove zakonodajne in regulativne izzive na področju OVE, izzive umeščanja v prostor ter primere iz prakse. Forum je pravočasna […]

ELES bo gradil nov DV

V letu 2013 se ELES pripravlja izgradnjo dveh novih daljnovodov

Tole je pomembna novica

Cigre cired je ustvaril zelo v?e?no spletno stran za katero upamo, da bo tudi zelo uporabna

SIMPOZIJ -CO2

tole je en povzetek, ki ni preve? dolg in tudi n preve? kratek

2. slovenska konferenca o vzdrževanju elektroenergetskih objektov v distribuciji in prenosu električne energije

Konferenca o vzdrževanju elektroenergetskih omrežij je potekala v sredo, 12. novembra 2014 v HIT hotelu Perla v Novi Gorici.